New phat in life That I never tough I would go! / Ny rettning i livet, som jeg egenlig ikke skulle gå

After 30 years one would think that the philosophy of life would be final for a  girl like me. I have become more mature, but I have taken care of the values ​​I put high on the list. Until now! “I do not need to go kids!”, I meant once … now this whole setting has been chanced , “Naturally, I  want children.”

What has really changed since I suddenly see that having children is a positive thing? Seeing my friends have children, was not that got me to thinking about it, nor see other walk around with kids whining,  so cute wrapped in silk clothes and funny teddy bears flapping around, the  baby carriage.

But the more I think about, I see that I have changed other aspects too. I’m not as restless as before, I feel no compulsion to move, just for a change around me. Although I want to dye my hair once in a while. But there ​​no urge to replace acquaintances with new surroundings and uncertain future. Like before.

(Which is a bit scary, as I basically is restless, need things happening around me and more action ….. )

Latency

Certain describing it to be an adult with a word, it becomes; “Wait!” Regardless of the smallest happening to the big day. It is the way to becoming an adult. I bet there are a thousand other descriptions, as if you could describe this better please leave a comment in this blog.

4 years ago!

When I met my boyfriend, the whole world was different. I moved back to Norway, and moved to  Sandefjord. He changed not only my world, but he has gradually learned the advantages of being in the same place over time. This has really made an impression onme,  I actually lived here for 4 years;)

Future

In the last year we have also made the big step, we have decided to have children …. and it is not only to get one,, when you need help from doctors to get Pregnant  ..More to come ….!

The end

Etter 30 år skulle man tro at livs filosofien skulle være endelig i hode på en jente som meg. Jeg har blitt mere moden, men jeg har tatt vare på de verdiene jeg setter høyt på lista. Til nå!  “Jeg trenger ikke å gå barn!”, mente jeg en gang… nå har hele denne settingen blitt til, “jeg ønsker selvfølgelig barn.”

Hva har egentlig forandret seg siden jeg plutselig ser at det å få barn er en positive ting?  Det å se mine venner få barn, var ikke det som fikk meg til å tenke meg om, heller ikke se andre gå rundt med sutre unger så søte pakket inn i silke klær og morsomme bamser flaksende rundt barnevogna.

Men jo mer jeg tenker på ser jeg at jeg har forandret meg på andre sider også. Jeg er ikke like rastløs som før, jeg føler ingen tvang å flytte, bare for å få en forandring. Selv om jeg ønsker å farge håret en gang i bland ligger ikke trangen å bytte ut bekjente med nye omgivelser og uvisst fremtid i vente.

(som igjen er litt skremmende, da jeg i utgangspunktet, er rastløs, trenger ting som skjer rundt meg og mer action….. ikke mer  vente tid.)

Ventetid

Viss man skal beskrive det å bli voksen med et ord, blir det ; “Ventetid!” Uansett fra den minste happeningen til den store dagen. Det er å bli voksen. Jeg hvet det finnes Tusen andre beskrivelser, som om du kan beskrive dette bedre må du legge igjen en kommentar i denne bloggen.

4 år siden!

Da Møtte jeg min samboer, og hele verden ble annerledes. Jeg flyttet tilbake til Norge, og slo meg ned mer bestemt i Sandefjord. Han forandret ikke bare verden min, men han har gradvist lært meg fordeler med å bli på samme plassen over lengre tid. Dette har virkelig gjort inntrykk da jeg faktisk ble boende her med han.

Fremtiden

I dag har vi også gjort det store steget, vi har bestemt oss for å ha barn…. og det er ikke bare bare, Når man må få hjelp av legene for å komme til målet. Mer kommer….!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s